บรรณดารา สปา ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA

BANDARA SPA is proud to announce that we were awarded the following certifications the Amazing Thailand Safety and Heath Administation SHA certification No. FO228 from the Ministry of Tourism and Sports and a certificate of a spa service with hygiene and safety standards from the Department of Health and Ministry of Public Health. Spa manager…

บรรณดารา สปา ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017

วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017 และวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดย นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จำนวน 111 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 40 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 48 และ ธุรกิจผู้สูงอายุ 23 ราย ประกอบด้วย วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 111 ราย สถานประกอบการที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับรางวัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Wellness Service Award)…

BANDARA Skin Lightening Program

ร้อนนี้ ไม่กลัวแดด คืนความใสให้ผิว อีกครั้งด้วย โปรแกรม BANDARA Skin Lightening Program 150 นาที เริ่มการด้วย ขัดผิวด้วย สครับชาเขียว…